Wyspa Grójec

26 February, 2020

Wyspa Grójec

Polecamy:
Zdrowy umysł

Brakującym ogniwem jest nasz umysł; odpowiednie zajęcie się włas­nym ciałem sprzyja utrzymaniu zdrowego umysłu, a zrównoważony umysł korzystnie wpływa na…

+Read more
Hematokryt (HCT)

Hematokryt jest wartością mówiącą nam o objętości erytrocytów w 100 ml krwi pełnej. Wielkość tego parametru będzie zależeć nie tyle…

+Read more
Lekarze holistyczni

Chociaż lekarze holistyczni zalecają czasem wykonanie pewnych standardowych testów diagnostycznych, jednak zwracają szczególną uwagę na warunki życia pacjenta. Już podczas…

+ Read more
Badania diagnostyczne

Różnicę pomiędzy tradycyjnym i naturalnym sposobem leczenia mo­żemy wyjaśnić na przykładzie zwykłego przeziębienia. Lekarz alopata zaleci w takim przypadku podawanie…

+ Read more
Medycyna

Różnice w podejściu lekarzy medycyny alopatycznej i alterna­tywnej do pojęcia zdrowia i choroby znajdują odbicie w diagnozowaniu i sposobie leczenia.…

+ Read more
Poważne urazy

Z wyjątkiem przypadków poważnych urazów fizycznych, występowa­nie chorób jest ściśle związane z podatnością na nie: różną u różnych osób. Są…

+ Read more