Wyspa Grójec

26 February, 2020

Wyspa Grójec

Poważne urazy

Z wyjątkiem przypadków poważnych urazów fizycznych, występowa­nie chorób jest ściśle związane z podatnością na nie: różną u różnych osób. Są osoby, które nieustannie „łapią” każdą infekcję, podczas gdy innych choroby się nie imają. Stopień podatności na choroby najpełniej obrazuje stan zdrowia danej osoby. Bakterie i zarazki, czynniki rako­twórcze, alergeny oraz toksyny są bodźcami chorobotwórczymi, które tylko czekają na pojawienie się sprzyjającego żywiciela. Same nie wywo­łują choroby, lecz tylko charakterystyczne objawy u podatnych osób. Niektóre bakterie określamy jako chorobotwórcze, istnieją też takie, które stale żyją w naszych organizmach. Gdyby więc bakterie w ogólno­ści wywoływały choroby, prawdopodobnie bylibyśmy chorzy cały czas. Tak jednak nie jest; choroba powstaje wówczas, gdy zachwianie równo­wagi w organizmie pozwala na niekontrolowane rozmnażanie się bakte­rii. Medycyna naturalna zwykle uznaje ten niekontrolowany wzrost za objaw choroby, a nie jej przyczynę. Terapeuci medycyny naturalnej uważają, że profilaktyka oraz terapie sprzyjające zachowaniu i polepsze­niu stanu zdrowia mogą obniżyć podatność ludzi na choroby, zmniejsza­jąc w ten sposób częstotliwość zachorowań.

Poważne urazy
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Różnice pomiędzy medycyną konwencjonalną i alternatywną
Next article
Medycyna
About the author