Wyspa Grójec

17 February, 2020

Wyspa Grójec

Psychoterapia

Kobiety cierpiące na poważne dolegliwości menstruacyjne często do­chodzą do wniosku, że najtrudniej pokonać objawy emocjonalne – roz­drażnienie, złość i depresję. Mimo że mogą być one w pewnym stopniu łagodzone za pomocą różnych prezentowanych w serwisie terapii, często istnieje granica, do której można uzyskać poprawę. Dlatego tak ważne jest opanowanie dolegliwości psychicznych, tym bardziej że objawy mogą się nasilać, gdy stan pobudzenia emocjonalnego staje się przyczyną konfliktów w biurze lub w domu. Wywołuje to „wtórny” niepokój i strach przed tym, że menstruacja może spotęgować lub wywołać kolejne życio­we problemy.

Dlatego też psychoterapia bywa bardzo pomocna dla kobiet cierpią­cych na zespół napięcia przedmiesiączkowego; uczy je, jak radzić sobie ze stresem emocjonalnym, a czasem zaakceptować cierpienie. Miesią­czka jest bowiem złożonym procesem biochemicznym, który w gwałtow­ny sposób narusza równowagę hormonalną, wywiera zatem silny wpływ na nastrój psychiczny kobiety. Na wystąpienie objawów mogą też wpływać czynniki życiowe, do których należą: dieta, ruch fizyczny, poczucie bezpieczeństwa materialnego i stres.

Kobiety pozostające w stanie lęku lub depresji z pewnością dostrzegą nasilenie się problemów menstruacyjnych. Tego rodzaju stany emocjo­nalne odczuwane są też w innych okresach życia. Jeżeli więc doświad­czasz depresji lub nie uzasadnionej agresji nie tylko podczas menstru­acji, wskazana jest konsultacja u psychoterapeuty.

http://plejor.pl/

 

Psychoterapia
1 vote, 5.00 avg. rating (97% score)
Previous article
Eozynofile (EOS)
Next article
Usunięcie źródeł stresu
About the author